Telefon: 0224 272 78 78

Davalar Uzun Sürer mi?

Türkiye’de yıllarca hatta yarım asır süren davalar bulunuyor. Ancak Adalet Bakanlığı, devrim niteliğinde bir düzenleme olan “hedef süre” uygulamasını Türk yargısına kazandırdı. Her bir dava ve soruşturma için hedef süre öngören, hedeflenen sürede tamamlanamayan dava ve soruşturmaların hızlandırılması amacıyla çözümler üretilmesini ve bu sayede yargılama ve soruşturma sürelerinin kısaltılmasını amaçlayan bir dava yönetim sistemi olan “hedef süre”, 3 Eylül’de uygulanmaya başlandı.

Hukuk davaları için de hedef süreler belirlendi. Bunlardan bazıları şöyle:
– Vesayet davası (satışa izin) 90 gün
– İcra takibine itirazın kaldırılması 180 gün
– Boşanma davası (çekişmeli) 300 gün,
– Kiralananın tahliyesi davası (Borçlar Kanunundan kaynaklanan) 300 gün
– Babalık davası 330 gün
– Alacak davası (kira alacağı) 450 gün
– Alacak davası (işçi ve işveren uyuşmazlığına ilişkisinden kaynaklı) 540 gün
– Alacak davası (Satım sözleşmesinden kaynaklanan) 330 gün
– Tazminat davası (haksız fiilden kaynaklanan) 450 gün
– Tapu iptali ve tescili davası 730 gün

Dava Açmasam Daha mı İyi? 
Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz durumlarda mahkemelere başvurup hakkınızın size iade edilmesini talep etmek anayasal hakkınızdır. Bu hakkınızı kullanmaktan çekinmeyiniz. Ancak bu hakkınızı kullanırken konuyu etraflıca değerlendirmeniz gerekir. Davayı kazanma ihtimalinizi, kaybettiğiniz takdirde davanın size kaç liraya ve ne kadar zamana mal olacağını önceden hesaplamanız lehinize olacaktır.